Activiteiten in 2022

Steeds beter weten organisaties en particulieren de weg naar de Fundatie Jeanne van Diessen te vinden met verzoeken om hun project financieel te ondersteunen. Alle ontvangen subsidieverzoeken worden door het bestuur zorgvuldig beoordeeld en getoetst aan de doelstellingen van de fundatie.
De bestuurssamenstelling bleef in 2022 ongewijzigd. Wel werd een statutair vereist reserve-bestuurslid gevonden en aangesteld voor het geval de fundatie onverhoopt geheel zonder bestuur zou komen te verkeren.

Het bestuur van de Fundatie Jeanne van Diessen kwam in 2022 zeven keer bijeen te weten op 10 januari, 24 februari, 7 april, 20 juni, 8 augustus, 5 oktober en 19 december.
Tijdens deze bijeenkomsten werden dertien aanvragen om ondersteuning besproken en beoordeeld.
Een van de verzoeken werd bij nader inzien ingetrokken terwijl een verzoek werd overgenomen door een andere organisatie. Een aanvraag werd weliswaar in principe in 2022 gehonoreerd maar zal pas medio 2023 kunnen worden afgewikkeld. Een aanvraag voldeed niet aan de toekenningscriteria van de fundatie en werd derhalve niet gehonoreerd.

De volgende bedragen werden in 2022 door de fundatie ten behoeve van de realisatie van verschillende projecten uitbetaald.

 • De Werkgroep Struikelstenen Oisterwijk nam het initiatief om aan de Oorlogs-wandelapp van Oisterwijk een route langs de in Oisterwijk geplaatste struikelstenen toe te voegen.
  Dit initiatief werd door de fundatie ondersteund met een bijdrage van € 1.488,–.
 • Op kerkhof De Kreishof, bij de Oisterwijkse Johanneskerk werd in 2022 een arboretum en ontmoetingsplaats ingericht. De vrijwilligers van dit kerkhof vroegen, namens de parochie Sint Jozef, een bijdrage van de fundatie voor de aanschaf van zitbanken. Het gevraagde bedrag van € 3.841,– voor dit project werd beschikbaar gesteld.
 • Het Moergestels muziekkorps Prinses Juliana is een van de weinige korpsen in de regio en zelfs het enige muziekgezelschap in de gemeente Oisterwijk dat nog deelneemt aan buitenactiviteiten. Voor deze buitenactiviteiten waren in 2022 nieuwe uniformen nodig aangezien de achtendertigjarige uniformen van het korps hard aan vervanging toe waren.
  De aanschaf van deze nieuwe uniformen werd ondersteund door de fundatie met een schenking van € 22.151,–.
 • Het voormalige verenigingsgebouw van de RKSV Oisterwijk werd door de Stichting Verenigingsgebouw De Nieuwe Burght aangepast en verbouwd tot een nieuw onderkomen voor de Oisterwijkse scoutinggroep. Dit initiatief, gestart in 2021 en afgerond in 2022, werd ondersteund met een bijdrage van € 15.000,– in de aanpassingskosten van het gebouw.
 • Oisterwijk in Beeld startte in 2022 de productie van een film met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek genaamd De Kindervriend over de moord in 1941 in Oisterwijk op twee meisjes door een kinderlokker. Dit project werd ondersteund met een bijdrage van € 3.500,–.
 • Kerstfeest voor Senioren was een initiatief van de Stichting Kerstfeest Senioren en Verenigde Senioren voor alle inwoners van Oisterwijk van 65 jaar en ouder. Besloten werd om voor dit evenement een bijdrage van € 2.000,– beschikbaar te stellen.
 • Vergroening van het schoolplein van de Oisterwijkse basisschool De Nieuwe Linde was een project dat door Onderwijsstichting De Nieuwe Linde in 2022 werd opgestart. Stimuleren van bewegen in de buitenlucht op jonge leeftijd is erg belangrijk en wordt voor de kinderen van deze school door dit project bewerkstelligd. De fundatie besloot om voor dit bijzondere project een bijdrage van € 5.000,– beschikbaar te stellen.
 • De Stichting Het Kwartier van Oisterwijk nam het de realisatie van herziening van de Canon van Oisterwijk in boekvorm over van de Stichting Canon van Oisterwijk. Het Kwartier van Oisterwijk had, van het in 2021 toegezegde (en niet uitbetaalde) bedrag van € 5.000,–, slechts een bedrag van € 4.500,– nodig om de uitgave van het boek mogelijk te maken.
 • Al meer dan tien jaar organiseert de Stichting PetrusConcerten Oisterwijk jaarlijks de uitvoering van een van de passies van Johann Sebastian Bach. Na vele jaren de Mattheus Passion uitgevoerd te hebben, is besloten om in 2023 Johannes Passion uit te voeren.
  Om de organisatie te kunnen voltooien vroeg deze stichting een bijdrage van € 6.250,– aan de fundatie, een verzoek dat werd gehonoreerd.

Jaarrekening 2022

Klik hier om de jaarrekening 2022 te bekijken.
Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI.