Activiteiten in 2021

Als gevolg van het overlijden in 2020 van de naamgeefster van de fundatie, Jeanne van Diessen, kwamen in 2021 de financiële middelen beschikbaar om ook daadwerkelijk op grotere schaal dan voordien projecten te ondersteunen die binnen de doelstelling van de fundatie vallen.

Daarbij waren de verschillende Coronabeperkingen nog wel een beperkend voor het aantal aanvragen.

Medio 2021 trad een nieuwe voorzitter toe tot het bestuur van de fundatie. Dat was noodzakelijk na het overlijden, in 2020, van de vorige voorzitter Jan Franken.

Het is mevrouw mr. drs. Irene Maris-Kroon, tot haar pensionering notaris te Oisterwijk.

De volgende projecten werden in 2021 door de fundatie ondersteund.

  • De Oisterwijkse biljartclub Tiliander, met veel ouderen als deelnemer en gevestigd in het gelijknamige cultuurcentrum, had behoefte aan een nieuw biljart. Een van de twee bestaande biljarttafels bleek niet meer te repareren en dus werden de leden geconfronteerd met een ernstige beperking in het uitoefenen van hun sport.
    De fundatie subsidieerde de aanschaf van een nieuw biljart ter waarde van € 6.500,–.
  • De Stichting Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk werd ondersteund met een bedrag van € 4.000,– voor een project dat ten doel had de restauratie en het daarna duurzaam onderhouden van het Joodse kerkhof in Oisterwijk.
  • Eenzelfde bedrag van € 4.000,– werd geschonken aan de Stichting Inlooppunt Oisterwijk voor de herinrichting van de twee woonkamers van deze organisatie in het inlooppunt aan de Kerkstraat te Oisterwijk.
  • De Stichting Canon Oisterwijk werkt aan de herziening van deze canon onder het motto ‘Op de schouders van het verleden eigentijds verder bouwen’. Een van de projectonderdelen is de uitgave van een boek. Voor dit projectonderdeel stelde de fundatie een garantiesubsidie van € 5.000,– beschikbaar.
  • De website van de Stichting De Vrijheid Oisterwijk was eind 2021 toe aan een verdere opfrissing toe. De fundatie stelde hiervoor het gevraagde bedrag van € 2.178,– beschikbaar.
  • De Lokale Omroepstichting voor Oisterwijk (LOVO) had in 2021 grote behoefte aan vervanging van een deel van de technische apparatuur. LOVO verzorgt dagelijks zeer goed bekeken tv-uitzendingen, gericht op de Oisterwijkse bevolking.
    De fundatie ondersteunde LOVO met de financiering van de aankoop van twee nieuwe tv-camera’s voor een bedrag van € 8.190,–.

Jaarrekening 2021

Klik hier om de jaarrekening 2021 te bekijken.
Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI.