Activiteiten in 2020

Het jaar 2020 kenmerkte zich voor de fundatie door twee droevige momenten. Enerzijds het overlijden van de naamgever van de fundatie, Jeanne van Diessen, op 3 maart 2020 en anderzijds het overlijden van de voorzitter van de fundatie, Jan Franken, op 5 juni 2020.

Als gevolg van de Coronabeperkingen kon de realisering van de opvolging van de voorzitter in 2020 nog niet gerealiseerd worden.

Ondanks de zeer beperkte financiële mogelijkheden van de fundatie in 2020, konden in dat jaar toch twee projecten worden ondersteund. Beide projecten voldeden aan de voorwaarden voor ondersteuning.

  • Stichting Het Kwartier van Oisterwijk vroeg ondersteuning voor de uitgave van het boek ‘De Gastjes’, een studie door auteur Ad van den Oord van de gelijknamige Oisterwijkse achterstandsbuurt gedurende een groot deel van de vorige eeuw. Voor dit project kende de fundatie een bijdrage toe van € 1.000.
  • Stichting De Vrijheid Oisterwijk vroeg ondersteuning bij het ontwikkelen van een website ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van deze organisatie, namelijk het verzamelen en beschikbaar stellen van historische gegevens van Oisterwijk door de eeuwen heen. Van haar huizen en haar bewoners, kerken en haar functionarissen, bestuurders van de Vrijheid Oisterwijk en de geschiedenis van Oisterwijkse families. Dit uitvoerige project werd ondersteund met een bijdrage van € 4.000.

De notariële afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw Van Diessen nam geruime tijd in beslag. De definitieve afwikkeling, door notaris Van Loon te Vessem, geschiedde op 16 februari 2021. Het gevolg hiervan is dat pas in 2021 kan worden gestart met een grootschaliger ondersteuning van projecten.

Jaarrekening 2020

Klik hier om de jaarrekening 2020 te bekijken.
Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI.