Activiteiten in 2019

De Stichting Fundatie Jeanne van Diessen werd opgericht op 17 september 2018. De naamgeefster, mevrouw Jeanne van Diessen, bepaalde testamentair dat, na haar overlijden, haar nalatenschap – middels de stichting – ten goede moet komen van de Oisterwijkse gemeenschap. Na bepaling door de Belastingdienst dat de fundatie aan alle daaraan te stellen eisen voldoet, ontving de stichting de zogenaamde ANBI-status.

Als gevolg van een beperkte donatie van mevrouw Van Diessen kon in 2019 reeds op bescheiden schaal gestart worden met de ondersteuning van zeven projecten. Deze voldeden allen aan de voorwaarden voor ondersteuning.

  • Amaliazorg/Catharinenberg, een Oisterwijkse organisatie voor ouderenzorg vroeg ondersteuning bij de aanschaf van een zogenaamde Qwiek-up. Een hulpmiddel om dementerende cliënten van de organisatie extra belevingsmomenten te geven gedurende de dag en het voorkomen van onrust gedurende de nacht. De fundatie honoreerde dit verzoek met een bijdrage van € 6.084,97.
  • Heemkundekring De Kleine Meijerij had behoefte aan een nieuwe geactualiseerde en gemoderniseerde informatiefolder met betrekking tot de activiteiten van de kring en vroeg bij de realisatie daarvan ondersteuning door de fundatie. Voor dit project werd een bedrag beschikbaar gesteld van € 411,40.
  • Het tijdschrift van heemkundekring De Kleine Meijerij ‘Vlugschrift De Kleine Meijerij’ was in 2019 in het kader van de 70ste jaargang toe aan een upgrade. De heemkundekring vroeg om dit project te ondersteunen. Hiervoor werd door de fundatie een bedrag van € 1.706,28 beschikbaar gesteld.
  • Hockeyclub HOCO organiseerde in juni 2019 een speciaal ‘Spieren voor Spieren’ weekend voor de Oisterwijkse jeugd en vroeg hiervoor een bijdrage van de fundatie. Voor dit project werd een bijdrage van € 300 beschikbaar gesteld.
  • Ook het Gregoriaans mannenkoor Petruskerk Oisterwijk vroeg ondersteuning van de fundatie. De culturele dag van dit Oisterwijkse koor werd met een bijdrage van € 323 ondersteund.
  • De Vriendenkring Haaren 1940-1945 besloot een documentaire te vervaardigen over het voormalige Duitse gijzelaarskamp en Polizei- und Untersuchungsgefängnis in het vroegere grootseminarie te Haaren. Dit project werd ondersteund met een bedrag van € 500.
  • Het laatste project dat in 2019 werd ondersteund, was de aanvraag van Heemkundekring De Kleine Meijerij en de Don Bosco Stichting. Zij vroegen aandacht voor een speciaal project in het kader van de samenvoeging van de gemeenten Oisterwijk en Haaren per 1 januari 2021. In voorbereiding was de uitgave van een boek over de geschiedenis van Haaren vanaf 1043 tot en met 2020. De fundatie ondersteunde dit project, dat in 2021 zal worden afgerond, met een bedrag van € 4.000.

Jaarrekening 2019

Klik hier om de jaarrekening 2019 te bekijken.