Over de Fundatie

De Fundatie Jeanne van Diessen is opgericht met het doel projecten financieel te ondersteunen die gericht zijn op cultureel, sociaal-maatschappelijk en sportief gebied in de gemeente Oisterwijk.

Beleidsplan

De Fundatie heeft in een beleidsplan vastgelegd welke projecten kunnen worden ondersteund. Dit zijn projecten die in lijn liggen met de door de Belastingdienst goedgekeurde doelstelling en die rechtstreeks of indirect te maken hebben met activiteiten in Oisterwijk.

Reglement

Het reglement geeft richting aan de wijze waarop ondersteuning van een project bij de Fundatie moet worden aangevraagd. Het bevat tevens voorbeelden van enkele kansrijke projecten die door de fundatie zouden kunnen worden ondersteund. De Fundatie selecteert zelf de ondersteuningsaanvragen.

ANBI

De Belastingdienst heeft de Fundatie aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij het doen van schenkingen aan een ANBI-organisatie kan dit voor schenker en ontvanger in bepaalde gevallen onder meer fiscale voordelen opleveren.