De dood is slechts de stilte in de zaal,
nadat het laatste woord geklonken heeft.
Remco Campert

Op 5 juni 2020 is helaas, na een kort ziekbed, de voorzitter van de Fundatie Jeanne van Diessen overleden.
Jan was als een van de twee initiators nauw betrokken bij de oprichting en de vormgeving van de organisatie.
De fundatie verliest in Jan een kundig en inspirerend voorzitter.
Wij wensen zijn partner en de familie Franken veel sterkte in deze moeilijke tijd.