Met ingang van 1 januari 2021 worden de gemeenten Oisterwijk en Haaren samengevoegd. In Haaren is het initiatief ontstaan om in het kader van deze samenvoeging een boek samen te stellen over de geschiedenis van dat dorp. Daarin zal ook de lange relatie van Haaren met Oisterwijk aan de orde komen.
De bedoeling is om eind 2020, als een soort afscheidscadeau, een exemplaar van het boek aan alle gezinnen in Haaren te schenken.
Naast andere sponsoren heeft de Fundatie Jeanne van Diessen een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het boek.