De onlangs in het leven geroepen Werkgroep Herstel Gedenknaald KVL Fabriek wil, samen met de eigenaar van de gedenknaald BOEi, komen tot vervanging van het huidige monument door een kopie die eruit moet zien zoals kunstenaar Toon van de Wiel het beeld in 1941 heeft afgeleverd. In het verleden zijn al diverse voorstellen gedaan om het kunstwerk te redden, door het te overdekken, binnen te plaatsen of te impregneren. Geen van deze voorstellen werd echter geëffectueerd met als gevolg dat het monument thans in desolate toestand verkeert.
De Fundatie Jeanne Van Diessen staat positief tegenover het huidige initiatief en heeft de werkgroep laten weten een bedrag beschikbaar te willen stellen, gelijk aan het bedrag dat de gemeente Oisterwijk aan het project zal schenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *