Het project ‘De Gastjes’ betreft het in druk uitgeven van een door Ad van den Oord geschreven studie over Oisterwijkse families in een voormalige achterstandsbuurt. De stichting Het Kwartier van Oisterwijk heeft het initiatief genomen tot publicatie van deze studie en de Fundatie Jeanne van Diessen ondersteunt het project met een financiële bijdrage.