De Stichting Petrus Concerten Oisterwijk organiseert op 24 maart 2024 weer een uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in de Oisterwijkse Petruskerk. Het is in 2024 precies 300 jaar geleden dat deze passion -naast de Matthäus Passion de bekendste van Bach- voor het eerst werd uitgevoerd.
Gelet op deze speciale uitvoering was de Fundatie Jeanne van Diessen graag bereid om de uitvoering in dit jubileumjaar te ondersteunen.

Mede vanwege het nog steeds groeiende aantal bezoekers aan het Haarense Gemeenschapshuis Den Domp (per week maken ongeveer 1000 personen gebruik van de faciliteiten van het gebouw) was het noodzakelijk om de planning van het gebruik van de verschillende ruimtes te professionaliseren. En wel op zo’n manier dat de Haarense verenigingen zelf de ruimtes die zij nodig hebben kunnen inplannen.
Voor de realisering van dit plan werd de financiële hulp ingeroepen van de fundatie.
Het systeem kan te zijner tijd moeiteloos worden overgezet naar de nieuwe lokatie van Den Domp die in voorbereiding is.

De Stichting Podiumkunsten Oisterwijk nam het initiatief om alle GUO-concerten ook toegankelijk te maken voor inwoners van Oisterwijk voor wie dat -vanuit financieel oogpunt- niet voor de hand liggend is en vroeg daarvoor financiele ondersteuning van de Fundatie Jeanne van Diessen.
De fundatie staat achter dit streven en geeft de gevraagde ondersteuning graag. Voor de concertreeksen 2024-2025 en 2025-2026 is het plan van de Stichting Podiumkunsten Oisterwijk in ieder geval financieel veiliggesteld.

Al geruime tijd draaien de wieken van de Kerkhovense molen in Oisterwijk niet meer, er kan momenteel dus ook geen meel gemalen worden. Een scheur in de ijzeren bovenas, waar de wieken van de molen aan verankerd zijn, maakt dat onmogelijk.
Gelukkig kan door middel van ijzeren krammen en stroppen rond de molenas wel een verantwoorde reparatie uitgevoerd worden.
Een bijdrage van de Fundatie Jeanne van Diessen maakt het mede mogelijk dat de wieken van dit belangrijke Oisterwijkse monument binnenkort weer kunnen draaien en er dus ook weer meel gemalen kan worden.

De onlangs in het leven geroepen Werkgroep Herstel Gedenknaald KVL Fabriek wil, samen met de eigenaar van de gedenknaald BOEi, komen tot vervanging van het huidige monument door een kopie die eruit moet zien zoals kunstenaar Toon van de Wiel het beeld in 1941 heeft afgeleverd. In het verleden zijn al diverse voorstellen gedaan om het kunstwerk te redden, door het te overdekken, binnen te plaatsen of te impregneren. Geen van deze voorstellen werd echter geëffectueerd met als gevolg dat het monument thans in desolate toestand verkeert.
De Fundatie Jeanne Van Diessen staat positief tegenover het huidige initiatief en heeft de werkgroep laten weten een bedrag beschikbaar te willen stellen, gelijk aan het bedrag dat de gemeente Oisterwijk aan het project zal schenken.

Oud stadsdichter en dorpsdoener Karin van den Heuvel besloot het initiatief te nemen om op de zijgevel van het pand Dorpsstraat 41 een gedicht van haar hand an te brengen. Dit eerste openbare gedicht voegt iets moois toe aan het straatbeeld en is voor iedereen zichtbaar. Het onderstreept de kunst van de poëzie in positieve zin. Karin vroeg en kreeg voor haar project een financiële bijdrage van de Fundatie Jeanne Van Diessen.

De Stichting Kerstfeest Senioren en de Verenigde Senioren Oisterwijk organiseren na de succesvolle bijeenkomst in 2022 in 2023 weer een kerstmiddag voor de oudere minder bedeelde en vaak eenzame ouderen in Oisterwijk.
Het bestuur van de Fundatie Jeanne Van Diessen heeft besloten om ook deze editie van dit initiatief financieel te ondersteunen.

Het Haarense gemeenschapshuis Den Domp heeft behoefte aan de ontwikkeling van een nieuwe website. De huidige site is verouderd en voldoet niet meer aan de daaraan te stellen eisen. Zeker met het oog op de toekomst van het gemeenschapshuis is vervanging van deze verouderde site noodzakelijk.
Den Domp vroeg met succes aan de Fundatie Jeanne van Diessen financiële ondersteuning bij de realisatie van dit project, zodat de organisatie weer kan beschikken over een toekomstbestendige website.

Een gedeelte van het instrumentarium van de Oisterwijkse Koninklijke Harmonie Asterius, opgericht in 1846, is aan vervanging toe.
Het bestuur van Asterius verzocht de Fundatie Jeanne Van Diessen om financieel te helpen om dat mogelijk te maken. Gelet op het belang van een vereniging als Asterius voor de Oisterwijkse gemeenschap heeft de fundatie besloten om dit project te ondersteunen waardoor vele nieuwe instrumenten kunnen worden aangeschaft en de harmonie ook in de toekomst op niveau kan blijven musiceren.

Al meer dan 22 jaar krijgen de leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in de gemeente Oisterwijk EHBO-lessen met als doel het behalen van het JeugdEHBO-diploma. Ook de basisscholen in Haaren en Moergestel nemen deel aan deze opleiding. Naar verwachting zullen in 2024 in totaal tien basisscholen deelnemen aan het initiatief.
De opleiding wordt verzorgd door de Stichting JeugdEHBO Basisonderwijs te Oisterwijk, die met succes de Fundatie Jeanne van Diessen vroeg om het project te ondersteunen.