Al geruime tijd draaien de wieken van de Kerkhovense molen in Oisterwijk niet meer, er kan momenteel dus ook geen meel gemalen worden. Een scheur in de ijzeren bovenas, waar de wieken van de molen aan verankerd zijn, maakt dat onmogelijk.
Gelukkig kan door middel van ijzeren krammen en stroppen rond de molenas wel een verantwoorde reparatie uitgevoerd worden.
Een bijdrage van de Fundatie Jeanne van Diessen maakt het mede mogelijk dat de wieken van dit belangrijke Oisterwijkse monument binnenkort weer kunnen draaien en er dus ook weer meel gemalen kan worden.

De onlangs in het leven geroepen Werkgroep Herstel Gedenknaald KVL Fabriek wil, samen met de eigenaar van de gedenknaald BOEi, komen tot vervanging van het huidige monument door een kopie die eruit moet zien zoals kunstenaar Toon van de Wiel het beeld in 1941 heeft afgeleverd. In het verleden zijn al diverse voorstellen gedaan om het kunstwerk te redden, door het te overdekken, binnen te plaatsen of te impregneren. Geen van deze voorstellen werd echter geëffectueerd met als gevolg dat het monument thans in desolate toestand verkeert.
De Fundatie Jeanne Van Diessen staat positief tegenover het huidige initiatief en heeft de werkgroep laten weten een bedrag beschikbaar te willen stellen, gelijk aan het bedrag dat de gemeente Oisterwijk aan het project zal schenken.

Oud stadsdichter en dorpsdoener Karin van den Heuvel besloot het initiatief te nemen om op de zijgevel van het pand Dorpsstraat 41 een gedicht van haar hand an te brengen. Dit eerste openbare gedicht voegt iets moois toe aan het straatbeeld en is voor iedereen zichtbaar. Het onderstreept de kunst van de poëzie in positieve zin. Karin vroeg en kreeg voor haar project een financiële bijdrage van de Fundatie Jeanne Van Diessen.

De Stichting Kerstfeest Senioren en de Verenigde Senioren Oisterwijk organiseren na de succesvolle bijeenkomst in 2022 in 2023 weer een kerstmiddag voor de oudere minder bedeelde en vaak eenzame ouderen in Oisterwijk.
Het bestuur van de Fundatie Jeanne Van Diessen heeft besloten om ook deze editie van dit initiatief financieel te ondersteunen.

Het Haarense gemeenschapshuis Den Domp heeft behoefte aan de ontwikkeling van een nieuwe website. De huidige site is verouderd en voldoet niet meer aan de daaraan te stellen eisen. Zeker met het oog op de toekomst van het gemeenschapshuis is vervanging van deze verouderde site noodzakelijk.
Den Domp vroeg met succes aan de Fundatie Jeanne van Diessen financiële ondersteuning bij de realisatie van dit project, zodat de organisatie weer kan beschikken over een toekomstbestendige website.

Een gedeelte van het instrumentarium van de Oisterwijkse Koninklijke Harmonie Asterius, opgericht in 1846, is aan vervanging toe.
Het bestuur van Asterius verzocht de Fundatie Jeanne Van Diessen om financieel te helpen om dat mogelijk te maken. Gelet op het belang van een vereniging als Asterius voor de Oisterwijkse gemeenschap heeft de fundatie besloten om dit project te ondersteunen waardoor vele nieuwe instrumenten kunnen worden aangeschaft en de harmonie ook in de toekomst op niveau kan blijven musiceren.

Al meer dan 22 jaar krijgen de leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in de gemeente Oisterwijk EHBO-lessen met als doel het behalen van het JeugdEHBO-diploma. Ook de basisscholen in Haaren en Moergestel nemen deel aan deze opleiding. Naar verwachting zullen in 2024 in totaal tien basisscholen deelnemen aan het initiatief.
De opleiding wordt verzorgd door de Stichting JeugdEHBO Basisonderwijs te Oisterwijk, die met succes de Fundatie Jeanne van Diessen vroeg om het project te ondersteunen.

De Vereniging EHBO-Oisterwijk bestaat in 2026 100 jaar en is daarmee de oudste EHBO vereniging in Noord-Brabant.
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de vereniging het plan opgevat om in 2026 ongeveer 100 inwoners van Oisterwijk een EHBO-cursus aan te bieden en op te leiden tot eerste helper. Daardoor zal het aantel gediplomeerde EHBO-ers in Oisterwijk toenemen, zodat ook in de toekomst bij allerlei evenementen professionele hulp kan worden geboden.
De Fundatie Jeanne van Diessen ondersteunt dit initiatief van harte en draagt bij in de kosten van het project.

Op 23, 24 en 25 juni 2023 wordt voor de eerste keer het Wijfestival Oisterwijk georganiseerd.
Om in het kader van dit festival ook enkele entertainment activiteiten mogelijk te maken ondersteunt de Fundatie Jeanne van Diessen de organisatie met een eenmalige startbijdrage. Oisterwijk zal hopelijk kunnen genieten van een gevarieerd festival.

Amailazorg Catharinenberg organiseert wekelijks een biljartochtend als dagbesteding voor de bewoners van dit woonzorgcentrum voor mensen met (een vorm van) dementie. Deze biljartactiviteit is tevens een aanknopingspunt voor meer verbinding met de wijk.
De Fundatie Jeanne van Diessen heeft positief gereageerd op een verzoek van Amaliazorg Catharinenberg en ondersteunt deze zinvolle activiteit door de aankoop van een biljarttafel te financieren.