De Fundatie Jeanne van Diessen ondersteunt, bevordert en initieert activiteiten op cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied binnen de gemeente Oisterwijk op projectbasis.

De Fundatie is een stichting, uitsluitend gericht op het algemeen belang en is ontstaan uit de wens van mevrouw Jeanne van Diessen om een deel van haar vermogen onder te brengen in een stichting die op integere wijze steun verleent aan projecten op de genoemde gebieden die zonder extra zetje niet gerealiseerd zouden worden.

Organisaties kunnen geen financiering aanvragen maar wel extra ondersteuning van projecten binnen de hiervoor genoemde doelstelling. De Fundatie beoordeelt de aanvragen, al dan niet met advies van deskundigen, of een project in aanmerking komt voor aanvullende steun.

Elders op deze website vindt u informatie over de te volgen procedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *