Welkom

De Fundatie Jeanne van Diessen ondersteunt, bevordert en initieert activiteiten op cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied binnen de gemeente Oisterwijk op projectbasis.

De Fundatie is een stichting, uitsluitend gericht op het algemeen belang en is ontstaan uit de wens van mevrouw Jeanne van Diessen om een deel van haar vermogen onder te brengen in een stichting die op integere wijze steun verleent aan projecten op de genoemde gebieden die zonder extra zetje niet gerealiseerd zouden worden.

Organisaties kunnen geen financiering aanvragen maar wel extra ondersteuning van projecten binnen de hiervoor genoemde doelstelling. De Fundatie beoordeelt de aanvragen, al dan niet met advies van deskundigen, of een project in aanmerking komt voor aanvullende steun.

Elders op deze website vindt u informatie over de te volgen procedure.

Over de Fundatie

De Fundatie Jeanne van Diessen is opgericht met het doel projecten financieel te ondersteunen die gericht zijn op cultureel, sociaal-maatschappelijk en sportief gebied in de gemeente Oisterwijk.

Beleidsplan

De Fundatie heeft in een beleidsplan vastgelegd welke projecten kunnen worden ondersteund. Dit zijn projecten die in lijn liggen met de door de Belastingdienst goedgekeurde doelstelling en die rechtstreeks of indirect te maken hebben met activiteiten in Oisterwijk.

Reglement

Het reglement geeft richting aan de wijze waarop ondersteuning van een project bij de Fundatie moet worden aangevraagd. Het bevat tevens voorbeelden van enkele kansrijke projecten die door de fundatie zouden kunnen worden ondersteund. De Fundatie selecteert zelf de ondersteuningsaanvragen.

ANBI

De Belastingdienst heeft de Fundatie aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij het doen van schenkingen aan een ANBI-organisatie kan dit voor schenker en ontvanger in bepaalde gevallen onder meer fiscale voordelen opleveren.

Contact

Om contact op te nemen met de Fundatie vult u dit formulier in, of stuurt u een e-mail naar info@fundatiejeannevandiessen.nl.
Tevens vindt u hier het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

Klik op onderstaande button om het aanvraagformulier te downloaden.

Na het invullen kunt u dit formulier uitprinten en door de daartoe bevoegde personen laten ondertekenen.

Nieuws